ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตาทอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ชุมชนรวมใจประสาน จูงมือลูกหลาน สืบสานประเพณีเกี่ยวข้าว(อาไซรจโรจเซร้า : อา-ไซ-จะ-โหรด-สะ-เรา)” หรือประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โดยมีนายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านตาทอง และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 13 ให้การต้อนรับ และมีนายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.ศรีสะเกษ เขต 2 น.ส.สมนึก แซ่อึ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางดาราวัลย์ สุริเตอร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางชนาพร พรหมคุณ รก.ผอ.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.ลำไย สายโงน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม