การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา สพป.ระยอง เขต ๒

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป ณ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง