สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

>>>>>>วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ทำคุณงามความดี ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

<<<ภาพทั้งหมด>>>