ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ สหวิทยศึกษาสุวรรณศร พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนทุกกิจกรรม

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ “ระดับสหวิทยศึกษาสุวรรณศร” โดยมี นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์ ประธานสหวิทยศึกษาสุวรรณศร กล่าวรายงาน การนี้ นางสำเริง ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ร่วมพิธีเปิด โอกาสนี้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้เยี่ยมชมการแข่งขันทุกกิจกรรม พบปะและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดบ้านดอน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี