Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียน รร.บ้านไอร์โซ

>>>>>>วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ Moe Safety Center ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียน รร.บ้านไอร์โซ ซึ่งเกิดเหตุดินถล่มทับบ้านเรือนเสียหาย เคราะห์ดีที่ช่วงเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน จึงไม่ได้รับอันตราย เพราะบริเวณที่เกิดเหตุเป็นห้องนอนของนักเรียน และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น ทั้งนี้ ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำเรื่องการอ่านออก-เขียนได้ของนักเรียน

>>>>>>เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา ทั้งนี้ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”