สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ, ดร.ฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนและครูหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ส่งตัวแทนศึกษานิเทศก์มาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคือ ดร.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาอีกด้วย

ภาพ/ข่าวศน.ฐิติพร ไขแสง