สพม.สงขลา สตูล “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางสาวเนตรทราย คงอนุวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล นางสุพิศ สงอุ่น นางกนิษฐา แสงแวว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีวางพวงมาถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา