สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานีจัดพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน  ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จ.อุทัยธานี

จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. นายอลงกต วรกี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ลูกเสือ เตรนารีร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ปละปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ อย่างพร้อมเพียง ที่ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

           ในการนี้นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธี พร้อมด้วย นางณัชทลิดา ตันมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ข้าราชการและบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดร่วมพิธี