สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถของนักเรียน

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ โดยมี นายอภิชัย เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ นางณัชทลิดา ตันมา นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ คณะผู้บริการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดร่วมพิธีเปิด อย่างพร้อมเพรียง

โดยกำหนดจัดในวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์จากนักเรียน การแข่งขันความสามารถของเด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ ศิลปะ ดนตรี การแสดง ผ่านกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมปฐมวัย เพื่อเป็นเวทีการแสดงความสามารถของนักเรียน

สำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเป็นนโยบายการจัดงานให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เริ่มจัดงานในปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน

ภาพเพิ่มเติม >> https://photos.app.goo.gl/Lxxn7eTFcocoEdK4A