สำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง จัดพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จังหวัดระนอง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามกีฬาจังหวัดระนอง

สำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ  รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 เนื่องในวัน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 และว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง กล่าวรายงานความเป็นมาและรายนาม หน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมพิธี นำโดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านบางเบน โรงเรียนบ้านหินช้าง โรงเรียนชาติเฉลิม โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงเรียนบ้านราชกรูด  โรงเรียนบ้านบางริ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสตรีระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระนอง

ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง ขอขอบคุณโรงเรียนพิชัยรัตนาคารที่ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิต ในการดำเนินการพิธีดังกล่าว