สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 2  พฤษภาคม 2562  เวลา 08.00 น.   นางยุวดี  นาคคำ   ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมพิธีปลงผมและบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ  ณ อุโบสถวัดไพรีพินาศ อ.เมืองชัยภูมิ   เพื่อให้พสกนิกรชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ประธานฆราวาส