สำนักงานลูกเสือจังหวัดตรัง “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า“ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระองค์ท่านพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการ จ.ตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี และหลังจากเสร็จพิธี ร่วมกันทำกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ รร.วิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง