สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้อง ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด สพฐ.และบุคลากรทางการศึกษาของ สพท.และสถานศึกษา  ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมการรับประเมินฯ