สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการจัดงานมหกรรมของดีอำเภอลำปลายมาศ

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมการจัดงานมหกรรมงานประจำปีของดีอำเภอลำปลายมาศ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีลำปลายมาศ ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์          

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) เป็นผู้แทนหน่วยงาน ร่วมการจัดงานมหกรรมงานประจำปีของดีอำเภอลำปลายมาศ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนและจัดนิทรรศการของดีลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วันผลิตภัณฑ์ดีและการศึกษาดี) ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอลำปลายมาศ ร่วมจัดนิทรรศการ และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มอำเภอลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจและชมนิทรรศการของดีอำเภอลำปลายมาศ โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน (มณีรัตน์ ปักโคทานัง : ภาพ)