ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ผอ.สถานศึกษา สำหรับสถานศึกษา ในพื้นที่พิเศษ

วันเสาร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อให้การดำเนินการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ,ผู้เข้าสอบแข่งขัน พร้อมด้วยนางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์,นายไกยูล เกษสุพรรณ์และนายสากล ชนะบูรณ์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ ห้องประชุม 1 ,2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1/// ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน///