สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร

เมื่อ 2 พฤษภาคม 2562 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร โดยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ด้วย มหาเถรสมาคม ได้มีมติ เห็นชอบให้คณะสงฆ์จังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 เป็นระยะเวลา 15 วัน  ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จังหวัดพิจิตร มีผู้บรรพชาอุปสมบท จำนวน 71 รูป และในส่วนของอำเภอต่างๆ จำนวน 54 รูป รวมมีผู้บรรพชาอุปสมบทของจังหวัดพิจิตร ทั้งสิ้น 125 รูป