สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สืบสานประเพณีทอดถวายผ้ามหาบุญจุลกฐิน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมพิธีทอดถวายผ้ามหาบุญจุลกฐินเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี และสมทบทุนสร้างอาคารเรียนพุทธปัญญา โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา โรงเรียนแห่งความเท่าเทียมด้านการศึกษา ในงานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ครั้งที่ 15 โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และได้รับเมตตาจาก พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ