สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปล่อยแถวเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและเสริมสร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อให้การดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ และเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิต โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำอำเภอเมืองอุบลราชธานี คอยสอดส่องดูแลกำกับ ติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัย ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และตามระเบียบของกระทรวงศึกษาที่กำหนด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ณ ลานเพลินจิตต์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี