นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบเงิน 2,000 บาท ให้ครอบครัวนักเรียนที่ประสบเหตุถูกยิงเสียชีวิต

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ (ศป.สพม.กส.) ลงพื้นที่มอบเงินให้กับครอบครัวนักเรียนประสบเหตุถูกยิงเสียชีวิต ราย นายภูวัช ไปไหน นักเรียนชั้น ม.3/7 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จำนวน 2,000 บาทพร้อมมอบพวงหรีดและร่วมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียน