พนักงานเจ้าหน้าที่ พสน.ลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุ ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย นายดำเนิน ฝั้นถา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติหน้าที่ เฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ บริเวณจุดเสี่ยงและบริเวณจัดงาน ทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีสัชนาลัย ,อำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีนคร และอำเภอทุ่งเสลี่ยม….(เครือข่าย…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)