สพป.ชุมพร เขต 1 ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุและความปลอดภัยของนักเรียน ในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางกาญจนา พัดพา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เข้าร่วมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมร่วมปล่อยขนวนรถคาราวานที่เป็นการรณรงค์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ณ บริเวณถนนหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งออกตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ สถานีตำรวจภูธร ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวัง จุดอับที่เป็นอันตราย หรือบริเวณที่ไม่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ในอำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว ไม่พบเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด วางแผนเผชิญเหตุ และสร้างความตระหนักเฝ้าระวังแก่นักเรียน ผู้ปกครองถึงความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอันตราย ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด ได้แก่ ระวังการตกน้ำ – จมน้ำ ขับขี่อย่างปลอดภัย เป็นต้น