ขอเชิญ บุคลทั่วไป ครู ผู้ดูแล ผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาการมนุษย์ อบรมออนไลน์ ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ บุคลทั่วไป ครู ผู้ดูแล ผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาการมนุษย์ อบรมออนไลน์ ทุกวันเสาร์ที่ 1 ของเดือนเริ่มเดือน ธันวาคม 2566- กันยายน 2567 รายละเอียดดังไฟล์ดังไฟล์แนบนี้