สพม.เชียงใหม่ ร่วมออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการแก่นักเรียนและเยาวชนในการร่วมกิจกรรม และสืบประเพณีในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และมีความสุข

ภาพ/ข่าว : ภูริวัจน์ วงศ์เลย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ