ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุม รอง ผอ.ผอ.กลุ่ม เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน 2 ทศวรรษ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน และปรึกษาหารือเตรียมการจัดงาน 2 ทศวรรษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษา พัฒนาการด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ย้อนหลัง 20 ปี เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบัน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต โดยมี นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นางปุณิกา ธรรมนูญ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว