สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2566 นางนภาพร  พงษ์ขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  มอบหมายให้  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางอมรพรรณ  อินทร์ต๊ะสืบ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่คหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย  ณ  หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง