โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู ปลื้มนักเรียนเก่งคว้าถ้วยพระราขทานฯ รางวัลชนะเลิศประติมากรรม 

ตามที่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการประกวดแข่งขัน ศิลปกรรมเยาวชน (The 1st Valaya Youth Art Competitions 2023) ภายใต้หัวข้อ “ความหวังแห่งอนาคต” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นั้น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จึงได้จัดขบวนพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน นำโดยนายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางสาววาสนา ผลาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ครู นักเรียนและชุมชนจำนวนมาก เข้าร่วมขบวนพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ไปตามท้องถนนในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

รายชื่อนักเรียน ประกอบด้วย นางสาวปาริชาติ โชคเหมาะ  นายภาณุวัตน์ ทิพมูล  นายภานุวัชร์ ยูรสูงเนิน และเด็กชายกิตติศักดิ์ ภูแป้งป่น โดยมีนายจิรติ พุฒพันธ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน

………………………………………..

ภาพ : :จิรติ  พุฒพันธ์  ข่าว : อุบล  ศุภบวรรัตน์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม / รายงาน