สพป.ระยอง เขต ๒ จัดรายการ “อังคารนี้ ที่ระยอง 2” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายกานตพงศ์ สุทธิประภา รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ร่วมจัดรายการ “อังคารนี้ ที่ระยอง 2” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อพบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการ กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารงานบุคคล การแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพร่วมกับมูลนิธิ BCL การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเกร็ดความรู้จากหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet ออกอากาศ ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒