สพป.ชุมพร เขต 1 จัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดชุมพรรังสรรค์(พระอารามหลวง)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ วัดชุมพรรังสรรค์(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพรเขต 1 นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอาราม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดชุมพรรังสรรค์ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และได้จัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมด้วย ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดชุมพรรังสรรค์