โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำโดย นายดิเรก  ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยคณะลูกเสือโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ ผู้ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป ณ หอประชุมบานบุรี โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

โดยมี นายอาทิตย์  ภูชุม หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ กล่าวรายงาน พร้อมมีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 247 คน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้นำลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนก่อนปิดกิจกรรม

……………………………………….

ครูสมควร  ศรีโยธา  เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ / รายงาน