สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

          ดร.นภาพร  พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และเหล่าลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง

          โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว