สพป.พัทลุง เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งประสบภัยน้ำท่วม โดย นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้กล่าวให้กำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวงทั้งได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพัทลุง นายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภายในบริเวณโรงเรียน วางแผนการป้องกันและออกแบบการระบายน้ำภายในโรงเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และกำชับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ