สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงฯเทศกาลวันลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง   เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 1ลงพื้นที่ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566  เพื่อเฝ้าระวังเหตุและปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   ณ  สวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ  พร้อมนี้ได้มอบหมายให้ เครือข่าย พสน.แต่ละอำเภอลงพื้นที่ตรวจในพื้นที่ที่จัดงานดังกล่าวด้วย