สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายธีระศักดิ์ พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลเมืองชัยภูมิกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ  การจัดงานกำหนดให้มีการลอยกระทง การแสดงแสง สี เสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ สระน้ำสวนสาธารณะเทศบาลเมืองชัยภูมิ