นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุม “ผอ.เขต 6 พบเพื่อนครู” อำเภอบัวลาย

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุม “ผอ.เขต 6 พบเพื่อนครู” อำเภอบัวลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายให้ทราบ และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ เพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา