สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล พร้อมด้วยนายถาวร  เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566  ณ วัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา