ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดป้ายสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอุบลราชธานี

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอุบลราชธานี และเป็นประธานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอุบลราชธานี โดยมี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ และนายวัฒน์ วงศ์คำพันธ์ ผอ.โรงเรียนปทุมวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี