ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 10.30-17.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยนางณัชรวาดา บุญเสนาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านกุดแห่ กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัยและโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา กลุ่มเครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหัสขันธ์ก้าวหน้า