โรงเรียนอนุบาลศรีนคร แชมป์หุ่นยนต์บังคับมือ ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2566

เด็กชายธนาธิป อุดหนุน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
เด็กชายภูมิภัทร กลิ่นด้วง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ครูผู้ฝึกสอนรับรางวัลชนะเลิศ รายการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ “ปลูกสักใหญ่” ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านหุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ และกีฬาอิเล็กโทรนิกส์ ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี 2566 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์….