ประชุมเตรียมรับการประเมินการพัฒนางาน (PA)

วันอังคาร ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมินพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน