สพป.ลำพูน เขต 2 เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00น. นางสาวดวงใจ ถวิลไพร ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเพื่อดูแล คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ในงานประเพณีลอยกระทงบ้านดอยก้อม และงานประเพณีลอยกระทงบ้านโฮ่งหลวง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน