สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

     วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference การประชุมชี้แจงแนวการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3