สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference รับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่