ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเพชรประกาย” โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน “อาคารเพชรประกาย” โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา โดยมีนายจรูญ ดีสมบัติ ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา กล่าวรายงาน อาคารเรียนหลังนี้เป็นแบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน โดยโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งอาคารหลังนี้ใช้เป็นอาคารสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4-ม.3 เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนฯ เพื่อเป็นแสงส่องทางและให้ความรู้เกิดเป็นประกาย ดั่งแสงของเพชร ที่เป็นความหมายของชื่ออาคารหลังนี้ อาคารเพชรประกาย ในการนี้ ท่านประธานได้ปลูกต้นไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติให้พิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ