สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 6 ประจำปี 2566

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร (สพป.ชุมพร เขต 1)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร จัดพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันวชิราวุธ” หรือ “วันลูกเสือไทย” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” พระผู้กำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายธนนท์  พรรพีภาส ปลัดจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด) โดยได้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าวนี้ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้.-

          1. พิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ณ บริเวณโดม วัดสุบรรณนิมิตร ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ส่วนราชการทุกส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอเมืองชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร องค์การภาคเอกชนทุกองค์กร สถานศึกษา บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ และประชาชนทุกหมู่เหล่า

          2. พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ชมรม สมาคม สโมสร และมูลนิธิ

          3. กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” ทำดี ทำได้ ทำทันที  ณ บริเวณรอบวัดสุบรรณนิมิตร และรอบโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร