สพม.กาฬสินธ์ุ เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ โดยมี นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เป็นสนามในการแข่งขัน จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนเมือง กาฬสินธ์ุ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร โรงเรียนร่องคำและโรงเรียนอนุกูลนารี