สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ที่ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม นำโดยนางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎ และคำปฏิญาณของลูกเสือ

โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู

………………………………………………..

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/LkR5FfsGTrpmLCEb8

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม / รายงาน