สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางสาวภิรญา นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางวนิดา เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสุนิสา แก้วเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2