สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ  รอง ผอ.สพป.ชัยภมิ เขต 1 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference) ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ