สพป.สุโขทัย เขต 2 ระดมความคิดเครือข่ายโรงเรียน การพัฒนาการศึกษา

สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดทั้ง 17 เครือข่ายโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือระดมความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และนักเรียนในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)