สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายอภิชาติ พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายจักรพงษ์ สายโส นิติการและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ  ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายยุทธพงศ์  ทรวงแสวง  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1-3,สพม.ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  สำนักงานอาชีวศึกษา จ.ชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จ.ชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ องค์การบริการส่วนท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ  สำนักงานสถิติ จ.ชัยภูมิ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  โรงเรียนภูเขียว  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยภูมิ